TIN TỨC
Lợi dụng ATM Cardvip đi nhận tiền người khác, rửa tiền, lừa đảo khóa vv... - Không nhận API game bài, cổng game bài cố tình đấu api sẽ bị khóa.
ĐỔI THẺ CÀO

Hệ thống Auto nạp thẻ cam kết 5s/thẻ, ổn định . Công nghệ API cam kết không nuốt thẻ không làm chậm web của đối tác.

Quý khách lưu ý không nhập các ký tự đặc biệt vào mã thẻ hay seri như các ký tự = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.

Qúy khách kiểm tra kỹ trước khi nạp thẻ, điền đúng seri để được hỗ trợ nhanh nhất !.

Ra mắt gói bảo hiểm thẻ sai mệnh giá cực hot tại CARDVIP.

Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.

Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

BẢNG CHIẾT KHẤU NGÀY 23-05-2022
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫ 1.000.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá 17.0 % 17.0 % 17.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 16.0 % 16.0 %
Không có bảo hiểm 16.0 % 16.0 % 16.0 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 14.7 % 16.0 % 16.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 %
Không có bảo hiểm 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá 15.0 % 15.0 % 15.0 % 14.0 % 14.0 % 14.0 % 14.0 % 14.0 %
Không có bảo hiểm 14.0 % 14.0 % 14.0 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá 16.0 % 16.0 % 16.0 % 16.0 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Không có bảo hiểm 16.0 % 16.0 % 16.0 % 16.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫ 1.000.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá 16.0 % 16.0 % 16.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 % 15.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫ 1.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ 5.000.000 ₫
Không có bảo hiểm 30.0 % 30.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 % 24.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 30.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫
Bảo hiểm sai mệnh giá - 22.0 % - 18.5 % 18.5 % 18.5 % - 18.5 %
Không có bảo hiểm 25.0 % 25.0 % 22.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 % 18.0 %
10.000 ₫ 20.000 ₫ 50.000 ₫ 100.000 ₫ 200.000 ₫ 300.000 ₫ 500.000 ₫ 1.000.000 ₫
Không có bảo hiểm 30.0 % 30.0 % 20.0 % 20.0 % 20.0 % 20.0 % 20.0 % 20.0 %
Về chúng tôi

Đổi thẻ cào ra tiền mặt chiết khấu thấp nhất thị trường

Rút tiền về ATM, ví điện tử miễn phí

Hỗ trợ kết nối API, báo lỗi 24/7

Liên hệ với chúng tôi
+84 859-060-060