Đổi thẻ cào

- Hệ thống Auto đổi thẻ, mua thẻ và nạp rút tiền tự động 

-ACE CÓ FILE THẺ SLL (k sr cũng nhận) AD 0859.060.060 HỖ TRỢ CHO NHA !!!

- Khuyến khích anh chị em dùng gmail thật để bảo mật số dư.

- Tạo tài khoản lỗi, lỗi thẻ,tích hợp API ib zalo 0859.060.060 

- Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.

- Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

- Không nhận API game bài, cổng game bài cố tình đấu api sẽ bị khóa


Lưu ý: Viettel cần điền đúng cả seri, điền sai seri khi lỗi sẽ bị xử lý chậm

 

 
Form đổi thẻ mặc định:
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Không bảo hiểm 16.5 % 16.5 % 16.5 % 14 % 14 % 14.5 % 14.5 % 16 % 17 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 17 % 17 % 18 % 15 % 15 % 15.5 % 15.5 % 17 % 17 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Không bảo hiểm 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Không bảo hiểm 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 19 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Không bảo hiểm 17 % 17 % 17 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 17 % 17 % 17 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Không bảo hiểm 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Không bảo hiểm 22 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 22 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Không bảo hiểm 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Nhóm chiết khấu Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ Thẻ 2.000.000đ Thẻ 5.000.000đ
Không bảo hiểm 29 % 29 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 20 % 20 %
Bảo hiểm sai mệnh giá 30 % 30 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 21 % 21 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.