Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Không nhận thẻ cào có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng, Tiki ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, API game bài đấu api sẽ bị khóa vv
Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý.
► Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.
► Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ
► Thống kê sản lượng Tại đây
 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 19% 19% 19% 17.5% 17.5% 16% 16% 16% 16%
Nhóm bảo hiểm 19.5% 19.5% 19.5% 18% 18% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm bảo hiểm 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 18% 18% 18% 17.5% 17% 14.9% 14.9% 14.9%
Nhóm bảo hiểm 18.5% 18.5% 18.5% 18% 17.5% 15.4% 15.4% 15.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm bảo hiểm 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%
Nhóm bảo hiểm 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm bảo hiểm 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm bảo hiểm 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm Không Bảo Hiểm 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4%
Nhóm bảo hiểm 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 11.9%