Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.
► Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ

► Chỉ gạch card và Kết nối Api với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp, (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp, rút từ thẻ tín dụng (visa)... phát hiện khóa tài khoản v.v.).
► Hiện tại gửi thẻ lên web mặc định là gửi không bảo hiểm . Khách hàng muốn đổi gửi thẻ loại có bảo hiểm hoặc không bảo hiểm vui lòng liên hệ zalo/sms 0859.060.060

► Thống kê sản lượng Tại đây
► Hỗ trợ tích hợp API lại miễn phí , hỗ trợ thẻ không seri SLL 0859.060.060

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 11.5% 10.5% 10.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 11% 13%
Nhóm Không Bảo Hiểm 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 12%
Nhóm Không Bảo Hiểm 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm Không Bảo Hiểm 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm Không Bảo Hiểm 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm Không Bảo Hiểm 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm Không Bảo Hiểm 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 26% 26% 26% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm Không Bảo Hiểm 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm Không Bảo Hiểm 15% 15% 15% 15% 15% 15%