Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Không nhận thẻ cào 500 - 1 triệu có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, API game bài đấu api sẽ bị khóa vv
► Gạch thẻ có bảo hiểm quyền lợi khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá đó.
► Gạch thẻ không có bảo hiểm khi sai mệnh giá sẽ tính mệnh giá nhỏ x chiết khấu mệnh giá và trừ 50% mệnh giá nhỏ
► Hiện tại gửi thẻ lên web mặc định là gửi không bảo hiểm . Khách hàng muốn đổi gửi thẻ loại có bảo hiểm hoặc không bảo hiểm vui lòng liên hệ zalo/sms 0859.060.060
► Thống kê sản lượng Tại đây
► Hỗ trợ tích hợp API lại miễn phí , hỗ trợ thẻ không seri SLL 0859.060.060

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm Không Bảo Hiểm 17% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 12.5%
Nhóm Không Bảo Hiểm 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%
Nhóm Không Bảo Hiểm 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 17.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Nhóm bảo hiểm 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm Không Bảo Hiểm 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm Không Bảo Hiểm 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm Không Bảo Hiểm 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm Không Bảo Hiểm 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Nhóm bảo hiểm 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm Không Bảo Hiểm 19% 19% 19% 19% 19% 19%